Nesin Vakfı yönetmeni (1995'ten beri)
Nesin Yayınevi genel yönetmeni (2004 Kasım'dan beri)
Nesin Matematik Köyü kurucusu ve sorumlusu (2007 Mayıs)
 


Director of the Nesin Foundation (since 1995)
Director General of the Nesin Publishing House (since Nov. 2004)
Founder of Nesin Mathematics Village (2007)
 

Sınavlar, ödevler vs. / Exams and HWs etc.:
Cebir / Algebra
Analiz-Topoloji / Analysis-Topology
Kümeler Kuramı / Set Theory

Ders Notları
TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri'nde yayınlanan ders notları:
Aksiyomatik Kümeler Kuramı. 1'inci dönem. 2'nci dönem.
Sayıların İnşası. 1'inci dönem. 2'nci dönem.
Temel Analiz. 1'inci dönem. 2'nci dönem.

E-kitaplar
Popüler matematik kitaplarında yayınlanmış tüm makaleler için tıklayın.

 

Adres / Adress :

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Matematik Bölümü
Kurtuluş Deresi Cad. 47
34435 Dolapdere Beyoğlu İstanbul

Telefon / Telephone : 0212 783 60 49-51 (Nesin Vakfı)
0212 311 54 23 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Faks / Fax: 0212 783 60 50 (Nesin Vakfı)
0212 297 63 15 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
e-posta / e-mail : anesin@nesinvakfi.org, anesin@bilgi.edu.tr